ART & BUSINESS

Klarhed om kunstens rolle

ART & BUSINESS

Indenfor de senere år synes interessen for at arbejde i feltet mellem kuntneriske processer og erhvervsudviklng at være skærpet. Jeg opfatter denne bevægelse som tegn på at vores arbejdspladser står overfor nye udfordringer, hvor ledere har behov for at lære sig nye metoder af pædagogisk karakter. Det gælder dialog- og formidlingskompetencer til f.eks coaching. Det gælder metodisk indsigt til at lede møder i arbejdsgrupper og konferencer for hele organisationer.

Dertil er der særlige udviklingsopgaver der vedrører arbejdspladsens fokus på klare målsætninger, værdier og strategier. Her inviteres aktører fra de kunstneriske discipliner mere og mere indenfor som en velkommen forstyrelse eller øjeåbner i den ellers rationelle dagligdag.

I mit arbejde med kunstneriske processer i organisationer, hvad enten det gælder billedkunst som er mit eget område, eller musik, teater eller dans, lægges betydelig vægt på at stille skarpt på formålet med at anvende metoder der udspringer af det kunstneriske univers.

Organisationsudvikling

 

 

BUSINESS

Når det gælder anvendelse af mere klassiske udviklingmetoder, som Organisationsudvikling via storgruppemetoder, Teambuilding, og coaching, henvises pt. til hjemmsiden: www.organisationspsykologerne.dk 

O r g a n i s a t i o n s p o r t r æ t

Idé og design: Organisationspsykologerne / Memory Objects

 


Et Organisationsportræt skabes via en målrettet og stærkt involverende dialogkonference der dokumenteres i et kunstværk.

 

Værket installeres efterfølgende som permanent udsmykning i organisationens vigtigste fællesrum og er på den måde med til at fastholde organisationens fokus materialiseret i et stærkt visuelt udtryk.

 

Hvordan foregår det?

Organisationens personale samles til en konference, der ledes i samarbejde mellem ledelsen og en konsulent. På konferencen klargøres organisationens aktuelle tilstand angående mission, arbejdsprocesser, samarbejde, målopfyldelse og udvikling mod den formulerede vision.

Konferencen designes og planlægges så der opnås optimal involvering, hvad angår initiativ, videndeling, tagen ansvar og især fælles delagtighed i vigtige informationer, udfordrende spørgsmål, analyser og beslutninger.

 

Hvad siger kunderne?

Et indslag i konferencen kan være analyse og bearbejdning af organisationens omdømme. Dette sker ved tilstedeværelse af nøglekunder, der interviewes om deres oplevelser med organisationens leverencer, service og kvalitet.

 

En form for teambuilding i large scale?

På konferencen sikres optimal klarhed på hvilke opgaver og spørgsmål der skal i fokus, så alle forstår hvordan de kan, og forventes at bidrage med viden og ideer og endvidere føler sig hørt!

 

Mental og kunstnerisk dokumentation!

Konferencen er i sig selv et forum for idégenerering, tilegnelse af viden og information, ved det, at alle er i samme rum. Erfaringer viser at dette udgør en markant form for ”mental dokumentation” der rummer en enestående effekt. Dertil dokumenteres udbyttet i et eller flere værker, der skabes af en professionel kunstner. Kunstneren deltager på konferencen med henblik på at udarbejde skitser der opsummerer udbyttet af deltagernes arbejde. Der bliver herved mulighed for undervejs at inddrage de tanker og overvejelser det visuelle billedsprog giver anledning til.

 

Efterfølgende vil kunstneren transformere det samlede materiale fra konferencen til de endelige værker, og vil en måned efter komme med forslag til placering organisationen.


"YOUR ENGAGEMENT HAS CONSEQUENCES ON THE RELATIVITY OF YOUR REALITY"

  (Olafur Eliasson)